Terapia online. Przewodnik dla psychoterapeutów (systemowych) ;)

Mogłabym pomyśleć “no ale ja? Przewodnik dla p s y c h o t e r a p e u t ó w? Gdzie tam!”. Postanowiłam na chwilę wszelkie obawy schować do kieszeni i pomóc wszystkim koleżankom (kolegów psychoterapeutów nie mam. Cóż. Statystyki są nieubłagane.), które stanęły w obliczu trudnej koronawirusowej sytuacji i chciałyby pracować […]

Więcej