Bez analizy nie ma zmiany.

… i w tym zakresie psychoterapeuci wszystkich nurtów prawdopodobnie mogliby się zgodzić. Natomiast wiadomo, że każde podejście psychoterapeutyczne jest osobnym paradygmatem, czyli sposobem ujmowania świata, człowieka, rzeczywistości. Dlatego też posługuje się różną nomenklaturą: czym innym będzie “analiza” dla behawiorysty, a czym innym dla psychoanalityka, co innego rozumie psychoterapeuta systemowy pod pojęciem “zmiana” niż psychoterapeuta psychodynamiczny. […]

Więcej